Disclaimer – Vrijwaring

Toepasselijkheid

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website kiesproduct.nl en subdomeinen. Kiesproduct B.V. (Hierna aangeduid als: “KiesProduct”) verzorgt de samenstelling op het online product www.kiesproduct.nl. Door deze website, ww.kiesproduct.nl, te bezoeken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Functionaliteit & informatie

Kiesproduct.nl doet er alles aan om haar website optimaal te laten functioneren en te allen tijde toegankelijk te houden voor haar bezoekers. Helaas kan Kiesproduct.nl, net zoals alle andere websites dit nooit garanderen. Daarom kan Kiesproduct.nl geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade die gevolg is van het (tijdelijk) verminderd functioneren van de website. Kiesproduct.nl stelt de aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en actualisatie samen. Daarnaast besteedt kiesproduct.nl de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site. Ondanks onze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of incorrect is. Dit heeft te maken met het feit dat de getoonde informatie soms afhankelijk is van derde partijen, waar kiesproduct.nl geen invloed op uit kan oefenen. Kiesproduct.nl kan hierdoor dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden en/of andere omissies van gegevens en informatie op de website. Bezoekers van Kiesproduct.nl kunnen op geen enkele wijze dan ook, rechten ontlenen aan de aangeboden prijzen en informatie zoals deze gepubliceerd worden op Kiesproduct.nl. Daarnaast kunnen onze bezoekers op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de gevolgen van een eventuele transactie die hieruit voortvloeien. Wij adviseren je voordat je een aankoop doet de gegevens altijd te controleren bij de desbetreffende aanbieder. Wanneer het blijkt dat onze informatie niet klopt, vragen we u contact met ons op te nemen zodat we dit voor jou na kunnen kijken.

Links naar andere websites

Op deze site, www.kiesproduct.nl, treft u vaker links naar andere websites aan. KiesProduct is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van die andere sites en distantieert zich expliciet van alle inhoud die gelinkt is van en naar hun website. KiesProduct is ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop die andere sites met uw (persoons) gegevens omgaan. Voor duidelijkheid hierover verwijzen we u door naar de algemene voorwaarden, het privacy statement, de copyright voorwaarden en de disclaimer (indien deze aanwezig zijn) van die andere site die u bezoekt.

Kinderen jonger dan 18 jaar

Door onze website en/of diensten te gebruiken garandeert en verklaart u dat u minstens 18 jaar oud bent. Deze website en diensten zijn niet bedoeld om gebruikt of bezocht te worden door personen onder de leeftijd van 18 jaar. Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot deze website en/of diensten te blokkeren indien u jonger dan 18 jaar blijkt te zijn.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Ondanks dat KiesProduct voortdurend streeft naar een ongehinderde gegevensstroom en een accurate samenstelling van de inhoud en de gegevens deze site, is KiesProduct op geen enkele wijze aansprakelijk voor de volledigheid, juistheid of de voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. KiesProduct aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade (directe , indirecte, materiële, immateriële schade en/of gevolgschade) die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van deze website.

Wijzigingen in de gebruikersvoorwaarden

KiesProduct zal deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de wetgeving rondom het cookiebeleid wijzigen. KiesProduct mag de inhoud van de op www.kiesproduct.nl aangeboden informatie, inclusief deze disclaimer tekst, op elk gewenst moment en zonder enige kennisgeving of voorafgaande waarschuwing wijzigen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigen dienen deze voorwaarden individueel gecontroleerd te worden door de gebruiker.

Slotbepaling

Deze website, inclusief deze disclaimer, en alle juridische betrekkingen tussen de eindconsument en KiesProduct is het Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil tussen u en KiesProduct met betrekking tot deze disclaimer dient u dit bij de bevoegde rechter in Nederland te doen.
Scroll